News

E tangiana te ngakau mo raua kua hoki atu ki te kainga tuturu mo tatou katoa

by mihipo2 on 7 May 2018

 
We pay homage to Marlene Taka beloved wife, mother and grandmother.
We extend our love and sympathy to our very good friend Viv who has contributed in many ways to our marae. We cry with you Viv.

To our Ngaitupango whanaunga Huia, haere e te tuahine, haere atu ki te taha ou tou matua me tou whaea e tatari mai ana.
kua marino te moana

Back to news

If you login you can submit a news item