Evelyn Maria (Wynyard) Tobin MNZM, JP

 MEMBER OF THE NEW ZEALAND ORDER OF MERIT

The celebration of The New Year Honours 2009 included the appointment of one of Ngāti Manu as a Member of the New Zealand Order of Merit (MNZM) in recognition of services to te reo.

Member of the New Zealand Order of Merit Award

    

Evelyn Maria (Wynyard) Tobin

The citation for EVELYN MARIA (WYNYARD) TOBIN  highlights her work and services over some thirty years as a teacher, advisor and developer of curriculum, assessment standards, and handbooks for teachers. Since 1993 she has served as a member of the national standards task-force, National Moderator, national and Cook Islands standards trainer, and continues to hold key development roles for the New Zealand Qualifications Authority. Evelyn is a current community member of the Mā te Reo board and is a graduate and avid student of Te Panekiretanga o Te Reo Māori.

In March 2010 - Evelyn was appointed a Commissioner to Te Tauira Whiri i te Reo Maori (The Maori Language Commission) of New Zealand.
 

“I may live in Waitākere, work in Tāmaki, and seem to be all over the place, but I know where my anchor lies – with my family and Ngāti Manu!”

   

Evelyn M Tobin MNZM, JP     

Wk Ph: 09 832 3292            eMail: kotare@ihug.co.nz

 
  Tuhinga Reo Māori
 

I te whakaaturanga mai o ngā hōnore whai mana o te tau hou 2009, tērā te ekenga ake o tētahi uri o Ngāti Manu ki tana whiwhinga karangatanga hou, ‘He Mema o te Hōnore a te Kuini o Niu Tireni’ mō āna mahi e pā ana ki te reo.

Kei roto i ngā kupu whakahōnore mō EVELYN MARIA (WYNYARD) TOBIN he whakamārama i āna mahi i ngā tau toru tekau neke atu he kaiako, he kaitohutohu, he kaihanga i ngā marautanga, ngā paerewa whai tohu, tae atu ki ngā aratohu mā te hunga whakaako. Atu i te tau 1993 i hāpai ia i ngā mahi waihanga paerewa o te whakaruruhau reo Māori, ngā haepapa o te kaiwhakaōrite ā-motu, ngā āhua o te kaiwhakangungu paerewa ki te motu whānui tae atu ki Kuki Airani, me te kawe i āia tonu nei i ētahi tino mahi mō te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa. I tēnei wā hoki, he mema hapori ia ki runga i tētahi Poari a Te Taura Whiri i te Reo Māori, e mea ana ko Mā te Reo, otiā, he pia whai tohu, he ākonga tonu ia o Te Panekiretanga o Te Reo Māori.

Ahatia taku noho atu ki Waitākere, āku mahi kē ki Tāmaki, me aku huringa haeretanga ki wīwī, ki wāwā, e mātau pū ahau, ko hea te urunga o taku punga waka, ararā, ko taku whānau, ko taku hapū o Ngāti Manu!”

                

E taku manu kura tohe tonu i runga hau kāretu

E arohatia nei e, kia tau te rangimārie, e tau!

 
 

Page last updated 9 Nov 2017