OCTOBER START TOBER

START TOBER

START LEARNING TE REO MAORI

 
  

1.      START TO LEARN TE REO MAORI!

2.      Start to learn to Listen: Open your Ears / Shut your Mouth!

3.      Start to learn and speak Te Reo Maori LOUD!

4.      Start to teach your children Te Reo Maori

5.      Start to let your children teach you Te Reo Maori

6.      Start to Read Te Reo books, online information Soak it All!

7.      Start to speak Te Reo Maori ia ra ia ra (every day)

8.      Start each week with a NGATI MANU Whakatauaki

9.      Start to learn your own NGATI MANU Waiata

10.  Start to learn your own NGATI MANU WHAKAPAPA

11.  Start to learn other whanau NGATI MANU WHAKAPAPA

12.  Start to learn your NGATI MANU TIKANGA MAORI

13.  Start to learn how to KAIKARANGA (Wahine)

14.  Start to learn how to KAIWHAIKORERO (Tane) me Wahine

15.  Start to learn KARAKIA to Bless Kai Bless Hui Bless Tangata 

16.  Start to learn the meaning of NGATI MANU WAHI INGOA

17.  Start to learn who you connect to NGATI MANU

18.  Start to see with NGATI MANU EYES

19.  Start to see Te AO MAORI Te AO TAIAO Nga AO KATOA

20.  Start to Respect your Elders and your Children

21.  Start Your NGATI MANU RANGATIRATANGA Journey

 
 

Toku Reo Toku Ohooho

Toku Reo Toku Mapihi Maurea

Toku Reo Toku Whakakai Marihi

Kia kore ai e Ngaro I te Reo

 
 

Page last updated 1 Oct 2017