TKK Logo

Ko te tohu o Te Kahui Kaitiaki o Ngati Manu

mo Te Awa Tapu o Taumarere

 Ko te tohu o Te Kahui Kaitiaki o Ngati Manu mo Te Awa Tapu o Taumarere
 
Te Kaitohu. Te Kauri McPherson

Te Kaikorero. Arapeta Hamilton

 

January 29, 2016 

The top design is taken directly from Pomare II moko that he signed Te Tiriti o Waitangi with in 1840 the symbolism for it is the confluence of the 3 Rivers the Taumarere Waikare Waitangi Rivers. That all form Te Moana o Pikopikoiwhiti. The kowhaiwhai patterns below signify te timu me te pari o nga tai the flow and ebb of the tides of the inland sea where the sea currents can take up to 7 days to circulate around before they return out to sea.

  

 WEBSITE. TE KAHUI KAITIAKI O NGATI MANU MO TE AWA TAPU O TAUMARERE

http://www.tekahuikaitiakiongatimanu.com

 

 

  
   

Page last updated 21 Oct 2016